Immersive room Bijtende Bende op DDW2019

Ga terug

Met de immersive room Bijtende Bende van het Trimbos-instituut werd op de Dutch Design Week 2019 onderzocht in hoeverre bezoekers vinden dat drugsgebruikers medeverantwoordelijk zijn voor milieuschade door drugsdumpingen.